verified_user

Privacy Policy voor de 5X applicatie

Deze privacy policy richt zich op het gebruik van de 5X-applicatie door uw bedrijf. 5X biedt u de mogelijkheid om gegevens van u, uw klanten en uw projecten en website samen te bundelen in een overzichtelijk systeem.
Laatst gewijzigd: 23-05-2018


Analyses

We voeren geen analyses uit op het gebruik van 5X. De gegevens van u en uw klanten, en alle acties die u uitvoert in de applicatie zijn enkel voor u zichtbaar.

Welke informatie slaat de applicatie op?

Informatie die door u als gebruiker of door uw klanten wordt opgegeven
Dit zijn de klantgegevens, projecten, facturen en andere teksten die u in 5X invoert en bestellingen die via uw website zijn binnengekomen.

Op vrijwel elke pagina in uw 5X vindt u een knop waarmee u de data van die pagina kunt exporteren, om in te zien welke data er aanwezig is.

Automatisch vergaarde data
Er wordt geen data vergaard die u niet zelf in het systeem heeft ingevoerd, tenzij daar andere specifieke afspraken voor gemaakt zijn.

Alle data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

Hoe wordt de informatie gedeeld?

De informatie is alleen voor u zichtbaar in uw eigen 5X. U kunt ervoor kiezen om data toegankelijk te maken voor uw klanten, bijvoorbeeld door het delen van links naar klantpagina's of door het versturen van een offerte- of factuurlink.

We delen (gedeeltes van) uw informatie wanneer:
 • we dat verplicht zijn door de wet, bijvoorbeeld wanneer we juridisch hiertoe gedwongen worden.
 • als we in goed vertrouwen geloven dat het noodzakelijk is om jouw rechten, veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken, of om te beantwoorden aan een verzoek van de overheid.
 • met vertrouwde onderaannemers, waarmee we een verwerkersovereenkomst afgesloten hebben die voldoet aan de richtlijnen van deze privacy policy.
 • als 5X of Project Five VOF overgenomen wordt of fuseert. In dit geval zul je hier via de 5X-website en middels een bericht in de applicatie van op de hoogte gesteld worden, inclusief de opties die je op dat moment hebt om je data te beschermen.


 • Hoe stop ik het delen van informatie en hoe lang wordt mijn informatie bewaard?

  U kunt het verzamelen van informatie gemakkelijk stoppen door de applicatie niet meer te gebruiken en eventuele koppelingen met uw website te (laten) verbreken. Als u uw abonnement op de applicatie stopzet, uw proefabonnement niet verlengt of niet voldoet aan de gestelde betalingstermijnen verwijderen we na 12 maanden uw account en alle bijbehorende data.
  Als u wilt dat uw data eerder volledig verwijderd wordt kunt u ons daar via het emailadres onder dit document van op de hoogte stellen.

  Beveiliging

  We zijn erg begaan met veiligheid en met het vertrouwelijk opslaan van je informatie. We hebben fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen genomen om de toegang tot de data te beperken.

  Melden van datalekken / datamisbruik

  In het geval dat we ontdekken dat er onverhoopt data openbaar beschikbaar gekomen is die naar jou terug te leiden is zullen we dat aan je laten weten. We verstrekken dan de volgende benodigde gegevens:

 • Wat er is gebeurd, voor hoe lang en met hoeveel data (onder voorbehoud beschikbaarheid);
 • Wie je bij ons meer kan vertellen over het lek;
 • De mogelijke gevolgen (voor zover we daar inzicht in hebben);
 • Welke maatregelen we hebben genomen naar aanleiding van het lek.


 • Rechten van gebruikers

  Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door ons worden verwerkt.

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de eigenaar de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen.
 • Hun gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Voor het uitoefenen van enkele van deze rechten zijn in de applicatie mogelijkheden opgenomen. Voor het oefenen van de overige rechten kan er contact met ons worden opgenomen.


  Wijzigingen van dit privacybeleid

  We houden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen en onze gebruikers hiervan op de hoogte te brengen door het wijzigen van deze pagina en eventueel binnen de applicatie, voor zover technisch haalbaar. Indien de wijzigingen betrekking hebben op verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de gebruiker dienen we opnieuw toestemming te vragen voor zover dit is vereist. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan dit document weergegeven.

  Contactinformatie

  Voor vragen en opmerkingen over deze bepalingen en de dataverwerkingen van deze applicatie kun je terecht bij:

  Duncan Krebbers
  support@5-x.nl